Pravila

Otkazivanje časa se vrši 24 sata pre samog časa putem mejla, sms ili poruke na skajpu. U protivnom, čas se računa kao održan.

Maksimalan broj odlaganja časova u toku jednog meseca je 2. Svako sledeće odlaganje se plaća.

Ukoliko je Vaše kašnjenje na čas duže od 15 minuta, čas se računa kao održan.

Preporučujemo da proverite kvalitet zvuka uz pomoć opcije Skype Test Call 5-10 minuta pre početka časa. Treba imati u vidu da je internet u kafićima, hotelima i drugim javnim mestima često slab.

Časovi se plaćaju unapred. Prva uplata je za dva naredna časa, a svaka sledeća uplata za minimum 5 časova.

Ako u toku časa dođe do tehničkih problema, kao što je nestanak struje, problemi sa internetom i sl. profesor će to nadoknaditi produživanjem časa.