Правила

Отказивање часа се врши 24 сата пре самог часа путем мејла, смс или поруке на скајпу. У противном, час се рачуна као одржан.

Максималан број одлагања часова у току једног месеца је 2. Свако следеће одлагање се плаћа.

Уколико је Ваше кашњење на час дуже од 15 минута, час се рачуна као одржан.

Препоручујемо да проверите квалитет звука уз помоћ опције Skype Test Call 5-10 минута пре почетка часа. Треба имати у виду да је интернет у кафићима, хотелима и другим јавним местима често слаб.

Часови се плаћају унапред. Прва уплата је за два наредна часа, а свака следећа уплата за минимум 5 часова.

Ако у току часа дође до техничких проблема, као што је нестанак струје, проблеми са интернетом и сл. професор ће то надокнадити продуживањем часа.