Kako izgleda onlajn čas ruskog jezika?

Čas traje 60 minuta. Potrebno je da imate stabilnu internet vezu i facebook/skype/vk/viber/signal. Kamera nije neophodna, ali možemo je uključiti ako želite. Takođe, za čas je potrebna sveska i olovka. Sav materijal za učenje vam šaljem na mejl – knjige u elektronskom obliku, radne sveske, audio i video fajlove, linkove ka sajtovima… Zajedno ćemo odlučiti da li i šta od toga treba da odštampate. Mnogi učenici su zadovoljni onlajn rečnicima/prevodiocima, ali ako želite da kupite štampano izdanje rečnika preporučiću rečnik koji odgovara vašim potrebama. Dobićete i rečnike u elektronskom obliku, a nekoliko ilustrovanih rečnika možete naći ovde.

Časove oblikujem prema vašim željama, potrebama i nivou predznanja. Tempo, intenzitet i dužina kursa zavise od toga da li želite konverzacijski kurs, poslovni, pripremu za ispit na nekom fakultetu/TRKI, kao i od toga da li ste vremenski ograničeni (odlazak u Rusiju, polaganje ispita…). Za razliku od tipične škole jezika individualni časovi su obično intenzivni i domaći zadaci su obimni, ali i ne moraju biti, ako to učenik ne želi. Domaće zadatke rešavate u svesci ili popunjavate odštampani papir sa zadacima, slikate sve to i pošaljete mi na mejl/vajber/skajp, a možete ih raditi i na kompjuteru. 

Na časovima koristimo najsavremenije udžbenike. S obzirom na to da na svakom nivou znanja postoji veliki izbor udžbenika učenik zajedno sa profesorom bira po kom će udžbeniku učiti. Moja metoda se ogleda u kombinovanju raznih nastavnih materijala. Retko radimo po jednom udžbeniku od prve po poslednje strane, već koristimo više udžbenika. Svakom učeniku šaljem na mejl, pre samog časa ili kada se dogovorimo, isečke iz raznih udžbenika, odnosno materijal koji je prilagođen svakom učeniku ponaosob. Koristimo i audio/video materijal u vidu diskova koji prate udžbenike, kao i brojne audio/video/tekstualne sadržaje na internetu.

Radimo istovremeno na sledećim jezičkim veštinama – slušanje, čitanje, pisanje i govor. Naravno, ako vam je nešto od nabrojanog manje važno, npr.pisanje, nećemo tome posvetiti puno vremena.

Najbolji rezultati se postižu ako učenik ima 2-3 časa nedeljno. Retki su slučajevi da jedan čas nedeljno daje rezultate – samo ako je učenik posvećen i uči dosta samostalno kod kuće.

Svakom učeniku šaljem dodatni materijal za samostalno učenje jezika i proučavanje ruske kulture (knjige, korisni linkovi, predlozi serija, filmova…) u skladu sa njegovim predznanjem i ličnim afinitetima.

Većini učenika se svidi slušanje podkasta, pa posle poslušanih 30-40 epizoda imamo kontrolni zadatak. Takođe, na svakih mesec-dva imamo kontrolni zadatak kojim se proverava gradivo pređeno na časovima, a početnih 5 minuta svakog časa je rezervisano za obnavljanje gradiva sa prošlog časa.