Kako da znam gde je akcenat (naglasak) u ruskom jeziku?

Pravila za akcentovanje

Nažalost, postoji jako malo pravila koja nam pomažu kod učenja akcenata.
Akcenat ćete naučiti slušanjem, pričanjem i čitanjem akcentovanih tekstova u udžbenicima za strance (samo u njima ćete naći označene akcente; na ruskom internetu, u novinama i knjigama nema označenih akcenata).

Rusima nije lako da nauče srpski akcenat, jer mi imamo čak 4 različite vrste akcenta, a uz to moraju da zapamte na kom je mestu u reči.
Ruski ima samo jedan akcenat, ali on je jako specifičan. U srpskom se svaki glas u reči jasno čuje, a u ruskom se najbolje čuje onaj slog gde je akcenat, a sve pre i posle njega se slabije čuje (izuzeci su jedino slog na početku reči i slog ispred akcentovanog sloga, koji se nešto bolje čuju). Jako je važno da intenzivno, jasno i glasno izgovorite slog na kome je akcenat. To ćete postići time što ćete se duže zadržati na njemu i intenzivnije izgovoriti akcentovani samoglasnik.

  • Ako u reči ima slovo „ё“ – na njemu je akcenat.
  • Akcenat može biti na bilo kom slogu.
  • Reč ima jedan akcenat, a ako je složena od dve reči može imati i dva akcenta, s tim da je jedan akcenat oslabljen.
  • Svaka reč ima akcenat, čak i jednosložne reči (мой, мне).
  • Ponekad se dešava da akcenat menja mesto, npr. da u padežima jednine imamo akcenat na kraju reči, a u množini na početku (окно́, о́кна|окна́).
  • U brzom govoru se reči spajaju i izgovaraju kao jedna reč, odnosno, imaju jedan akcenat. Klasičan primer je spoj jedne kratke reči i jedne duge reči – о том (o tome), izgovaramo atom, tj. predlog o je izgubio svoj akcenat.

Sajtovi za akcenotvanje i proveru znanja

Postoji nekoliko sajtova na kojima ubacimo tekst i program automatski stavi akcente na svaku reč.

Программа расстановки ударений Morfer

Na  sajtu morpher.ru/accentizer samo ubacimo tekst ili reč i kliknemo na Расставить ударения.

Programma rasstanovki udareniй Morfer

Славеница

Na sajtu славеница prvo napišemo reč, a zatim u podešavanjima ispod namestimo:

  1. „Русский – новое правописание“
  2. Буква „ё“ – последовательно (ako želimo da vidimo gde je ё)
  3. Знак ударения – последовательно.

Slavenica

Kviz znanja akcentovanja

Na sajtu где-ударение.рф je kviz gde možete proveriti koliko znate akcente (napredni nivo).

gde-udarenie.rf

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *