Arhive autora: admin

Polaganje TRKI onlajn

Potrebno je poslati prijavu na mejl univerziteta u Rusiji koji organizuje onlajn polaganje (npr. Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Головной центр тестирования иностранных граждан МГУ имени М.В.Ломоносова, Центр языкового тестирования СпбГУ). Van Rusije ima oko 100 jezičkih centara (npr. Ruski dom u Beogradu) koji organizuju polaganje TRKI, a sve više njih pruža mogućnost onlajn testiranja.

Nakon prijavljivanja učenik će dobiti detaljne instrukcije o ispitu (uključujući i tehničke zahteve). Važno je da učenik ima kameru sa kvalitetnom slikom, mikrofon, slušalice/zvučnik i dobar internet. Ispit se polaže preko desktop računara/laptopa. Zabranjena je upotreba mobilnog/tableta.

U prostoriji u kojoj se polaže test ne sme biti niko sem učenika.

Treba pripremiti dve plave hemijske olovke i vašu ličnu kartu/pasoš.

Dozvoljeno je korišćenje rečnika (bilo koji толковый словарь koji je izdan u Rusiji za više nivoe, a za ТЭУ, ТБУ i ТРКИ 1 dvojezični rečnik), ali ne na svim delovima ispita. Elektronski rečnici su zabranjeni.

Ispit se polaže na onlajn platformi (sajtu).

Na polaganju uživo ponekad se dozvoljava flašica sa vodom i čokoladica, a to važi i za onlajn polaganje. Preporuka je da se proveri pre ispita da li je to dozvoljeno.

Minusi polaganja onlajn:

 • tehnički problemi* (loš internet, nestanak struje)
 • nesnalaženje na platformi za polaganje (ovo se može izbeći ako se dobro prouče instrukcije koje učenik dobije na mejl pre polaganja)
 • nedostatak ličnog kontakta sa ispitivačima i drugim učenicima (učenik je najveći deo ispita sam ispred kompjutera, osim subtesta Говорение)
 • polaganje se obavlja u jednom danu, sa razmakom od 10-20 minuta između subtestova, za razliku od polaganja oflajn (u jezičkom centru) koje je najčešće 2 dana

* Ako dođe do tehničkih problema učenik se može obratiti programeru/saradniku centra

Plusevi:

 • ispit se može polagati skoro svaki dan (u dogovoru sa ruskim univerzitetom/centrom za jezike), za razliku od ispita oflajn koji se polažu nekoliko puta godišnje (Ruski dom u Beogradu je organizovao dva onlajn polaganja, u junu 2020. i semptebru 2020).
 • nije važno u kojoj zemlji se učenik nalazi, potrebno je samo da ima kompjuter i da ispuni ostale tehničke zahteve
 • polaganje onlajn u nekom od ruskih univerziteta/centara za jezike je jeftinije nego polaganje u centru za jezike koji se nalazi u vašoj zemlji
 • ne troši se vreme na odlazak u drugi grad/zemlju radi polaganja ispita
 • brže se pregledaju subtestovi (program obavlja najveći deo posla)

Kako izgleda onlajn polaganje ispita u Centru za jezike Sanktpeterburškog univerziteta?

Sprovođenje ispita onlajn se može razlikovati u zavisnosti od toga gde polažete, tako da je najbolje da se o svim detaljima unapred informišete putem mejla. Na primeru Sanktpeterburškog univerziteta videćete kako obično izgleda ceo proces.

Prvi korak je заявка (prijava) slanje mejla Centru za jezike (imejl adresa se nalazi ovde https://spbu.ru/ekspertnyy-universitet/centr-yazykovogo-testirovaniya) u kome treba napisati koji nivo želite da polažete onlajn, a takođe treba napisati svoje prezime i ime na ruskom i engleskom (ФИ – фамилия и имя). Nakon toga (регистрация) će vam polako stizati na mejl sve neophodne informacije (инструкция для прохождения онлайн тестирования, na engleskom i ruskom). Na platformi https://open.spbu.ru/ ćete moći da se ulogujete sa svojim mejlom (gmail,yandex, yahoo, mail.ru…ali ne i sa mejlom firme u kojoj radite, jer ga sistem ne dozvoljava) i šifrom (пароль), koju će vam poslati na mejl. Obratite pažnju na to da je vreme polaganja ispita moskovsko (GMT+3), a ne vreme u zemlji iz koje polažete. Pre samog polaganja ispita ćete moći da uđete na svoj profil na platformi open.spbu.ru i da prođete тестовый курс – probni test, koji traje 30 minuta. Nije važno da li ćete pravilno odgovoriti na pitanja. Imate priliku da se upoznate sa testom, da vidite kako sve to izgleda, gde treba da se klikne… Kada završite sa probnim testom sledi идентификация личности – saradniku Centra treba da pokažete vaš pasoš i ličnu kartu, da dozvolite pristup vašem monitoru i kameri, kao i da pokažete u radijusu od 360 stepeni vašu sobu i radni sto. Jako je važno da budete dobro upoznati sa rasporedom polaganja subtestova (расписание). Na polaganju u svakom momentu ćete moći da vidite koliko vremena vam je ostalo do kraja svakog od subtestova. U momentu kad vreme istekne prozor u kome ste rešavali zadatke se zatvara. Svaki od subtestova se otvara i zatvara strogo prema rasporedu. Između subtestova je pauza od 10 minuta, ali ona može nekad biti malo produžena ako dođe do tehničkih problema. Jedino posle subtesta Письмо imate 20 minuta da zadatke koje ste napisali na papiru slikate/skenirate i aploadujute (прикрепить) u pdf formatu ili jpeg na platformu, a ako to iz nekog razloga ne budete mogli možete da pošaljete vaš rad na mejl Centra. Rad se ne sme poslati nakon tih 20 minuta jer ga neće priznati. Na svakom od papira formata A4 (prazan ili na linije) na kome budete rešavali subtest Письмо morate još pre ispita da napišete vaše prezime, ime, datum i zemlju odakle ste.

Svi subtestovi se rešavaju na pomenutoj platformi, osim subtesta Говорение, koji se samo priprema na open.spbu.ru, a polaže na MS TEAMS. Npr. na B1 imate 15 minuta da pročitate tekst na open.spbu.ru i da pročitate još jedan zadatak, a zatim prema rasporedu idete na MS TEAMS, gde vas čeka тестор (profesor-ispitivač). Na višim nivoima su 2 ispitivača i tada jedan ispituje i istovremeno ocenjuje, dok drugi samo ocenjuje i ne vidite ga, jer mu je isključena kamera. Na nižim nivoima na usmenom delu ispita prisustvuje samo jedan ispitivač. Link za ulazak na platformu MS TEAMS ćete dobiti na mejl, ali nemojte ulaziti tamo u vreme koje nije naznačeno u vašem rasporedu, jer je tamo drugi student koji polaže ispit. Usmeni deo ispita se snima. Pre nego što ga započnete prvo ćete pokazati pasoš/ličnu kartu (внутренний паспорт – lična karta, внешний паспорт – pasoš) i reći prezime i ime, kao i vašu zemlju.

Ako je internet loš ili dođe do nekog drugog tehničkog problema ispit se prenosi/prebacuje na drugi dan. Ako usmeni deo ispita iz nekog razloga na platformi MS TEAMS ne može da se izvede, kandidatu se predlaže Zoom, Skype ili Google meet.

U vreme kada vi budete polagali ispit možda ispit neće u potpunosti izgledati onako kako sam opisala, pa je najbolje da dobro proučite sve informacije koje će vam poslati na mejl pri prijavljivanju i da ih pitate ako vam je nešto nejasno.

Portal sa primerima ispita TRKI

Портал РКИ для всех

Na sajtu su testovi za pripremu TRKI (svi subtestovi, za sve nivoe), kao i kvizovi, ukrštenice i igre za učenje jezika.

Testovi su simulacija ispita, s tim da predstavljaju skraćenu verziju testa, npr. u subtestu “Лексика и Грамматика” na nivou A1 dato je samo 20 pitanja od 100 pitanja koje učenik dobija na ispitu, ali nije narušena struktura ispita, već su u tih 20 pitanja pokrivene sve leksičke i gramatičke teme. Ako više puta radite isti subtest na ekranu će se pojavljivati nova pitanja, a sa vremenom i poneka stara. Kao i na pravom ispitu, vreme ističe i možete pratiti koliko ga je ostalo. Program na licu mesta ispravlja vaše zadatke, odnosno označava zelenom bojom tačne odgovore i crvenom netačne.

Письмо program ne proverava, ali postoji opcija slanja sastava vašem profesoru na mejl sa samog sajta.

Говорение – i ovde imate opciju da pošaljete svom profesoru vaš odgovor-audio fajl, koji možete snimiti na portalu. Pri snimanju je vreme ograničeno. Imate mogućnost da snimite i preslušate vaš odgovor, pa ako vam se ne dopada da ga ponovo snimite. Nakon toga fajl skidate na kompjuter i šaljete ga svom profesoru da ga proveri.

Na bazi 3 udžbenika “Послушайте!” И. Гончар za A1, A2 i B1 napravljena su vežbanja (интерактивные видео) koji su odlični za pripremu subtesta Аудирование. Obično srećemo zadatke koje treba rešiti posle poslušanog audio ili video fajla, a ovde dok gledamo video rešavamo zadatke i možemo da vidimo objašnjenje pojedinih komplikovanih fraza i pojmova.

Кроссворд (ukrštenica) je napravljena na osnovu Leksičkih minimuma (“Лексический минимум”, koji postoje za sve nivoe osim C2). Dobri su za samostalni rad, ali nemaju rešenja. Fokus je na vežbanju sinonima i antonima. Pri rešavanju nam mogu pomoći sajtovi Словарь синонимов русского языка онлайн i Словарь антонимов русского языка онлайн.

Postoje i ukrštenice (Русская лексика в кроссвордах) koje su uglavnom za početnike, a rađene su prema knjigama “Русская лексика в заданиях и кроссвордах”, Старовойтова, И.А. (4 knjige).

4 igre Своя игра, Онлайн ходилка, Что? Где? Когда? i 100/1 su nastale na osnovu udžbenika “Лингвострановедческая олимпиада по русскому языку для иностранцев: тесты, задания, игры”, Деменева К.А., Адясова Л.Е. Ove igre su jako zanimljive i namenjene prvenstveno za rad na onlajn grupnim časovima, ali i za samostalno učenje.

Portal je projekat izdavačke kuće Zlatoust i do septembra 2020. bio besplatan, a od tada se plaća članarina. Za izradu testova su korišćene zbirke testova “Тесты, тесты, тесты”, “Тренировочные тесты по русскому языку” i dr. Na sajtu možete i bez registracije videti koje zbirke testova su korišćene u izradi onlajn testova za nivo koji polažete. Ako već imate te zbirke onda vam ovaj portal i nije neophodan, jer je na sajtu ono što vi već imate u zbirkama. Ako nemate navedene zbirke onda vredi uložiti novac u ovu bazu testova i vežbati mesec ili više dana. Kada uplatite članarinu biće vam dostupni testovi za sve nivoe. Interfejs je savremen i lak za korišćenje.

Udžbenik za početni nivo ruskog jezika (A1) za odrasle „Ni puha ni pera!”

Udžbenik je namenjen potpunim početnicima. Rađen je po ugledu na najsavremenije udžbenike stranih jezika. Pokriva osnove gramatike i izgrađuje jaku leksičku bazu.

Na samom početku su osnovna pravila izgovora sa dosta primera u audio formatu. Gramatika se polako uvodi, a paralelno se daju razne govorne situacije iz svakodnevnog života. Na kraju udžbenika je primer testa TRKI za nivo A1 i rešenja.

Autori su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta i Akademije umetnosti na Univerzitetu u Novom Sadu i novosadskih gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ i „Laza Kostić“, dok je lektura udžbenika urađena od strane Instituta Puškin u Moskvi.

Preuzmi udžbenik https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2021/01/Ni-puha-ni-pera.pdf

Preuzmi audio fajlove https://drive.google.com/drive/folders/1J8j6TFGfZtj7MtQJ5s5VqRuBw528uv3Y

Ni puha ni pera znači „Neka je sa srećom”, „Držim(o) palčeve”.

Assimil za učenje ruskog jezika

Assimil je čuvena francuska metoda učenja stranih jezika. Glavno pravilo je da jezik mora da se uči svaki dan minimum 30 minuta.

Učenje je podeljeno u dve etape:

 1. pasivna faza, kada se jezik čita, sluša i ponavlja.
 2. aktivna faza, kada učenik rešava zadatke i primenjuje stečeno znanje.

Jezik se uči kroz dijaloge, a gramatika i leksika se postepeno uvode.
Metod je zasnovan na tzv. principu intuitivnog usvajanja jezika – postepeno intuitivno počinjemo da shvatamo kako funkcioniše jezik. Nema detaljnog objašnjavanja gramatike, već je učimo kroz dijaloge, koji su dati paralelno na stranom i maternjem jeziku, uz kratka pojašnjenja. Dijalozi su realistični, kratki, s elementima humora.

Zapravo, ovaj metod dosta podseća na učenje maternjeg jezika u detinjstvu – dete prvo sluša, ponavlja reči i konstrukcije, uči ih i polako shvata logiku jezika.

Udžbenik u proseku ima oko 700 strana, sa oko 3 sata audio fajlova na diskovima. Autori obećavaju dostizanje visokog nivoa znanja za svega nekoliko meseci.

Trenutno je teško nabaviti rusko-srpski Assimil, pošto ga nema na zvaničnom sajtu i može se naći samo u knjižarama sa polovnim knjigama.

Preuzmite Rusko-engleski Assimil (udžbenik i audio)

Svakim danom ima sve više multimedijalnih kurseva, sajtova za učenje jezika, aplikacija itd. ali Assimil kompanija sa preko 90 godina iskustva u izradi kurseva stranih jezika i dalje usavršava jednu od najdelotvornijih metoda za učenja jezika.

Adaptirane knjige (graded readers) na ruskom jeziku

Da bismo pročitali knjigu na ruskom ne moramo da čekamo da dođemo do B2 nivoa. Postoje knjige koje su prilagođene jezičkim nivoima A2-C1 (originalni tekst je izmenjen – skraćen, pojednostavljen ili dat u originalu, ako odgovara određenom nivou). Obično su kratke, oko 30-100 strana, zajedno sa komentarima, prevodom reči, zadacima… Jezik je lagan i savremen. Pojednostavljenost jezika ne znači da knjige nemaju narativnu dubinu i da izbegavaju složene teme.

citanje

Izdavačka kuće Zlatoust ima veliki broj adaptiranih knjiga (bajke, dečje priče, klasici, savremeni romani, poezija), a neke se mogu kupiti sa diskom: http://www.zlat.spb.ru/catalog5_4.html

Podkasti za učenje ruskog

Podkast je kratka emisija (obično traje 10-20 minuta) u kojoj profesor ruskog na jeziku podcasti za ucenje ruskogkoji je prilagođen nivou učenja (spor, brz izgovor, lake, teške konstrukcije) obrađuje neku temu i objašnjava manje poznate reči. Može biti u vidu zvučnog fajla ili audio-video zapisa. Podkasti koji slede su uglavnom audio fajlovi.

Odlični su za učenje jezika jer ih možemo slušati i u situacijama kada gubimo vreme, npr. u kolima, dok čekamo u nekom redu, pešačimo… Najčešće su u mp3 formatu i lako ih možemo skinuti na mobilni ili kompjuter. Uz njih obično ide i transkript-titl.

Russian podcast

Adresa: https://russianpodcast.eu/

Ovo je jedan od najpopularnijih podkasta. Autorka je Tatjana Klimova, Ruskinja, profesorka ruskog i francuskog. Podkasti su besplatni i traju u proseku oko 10 minuta. Namenjeni su učenicima na višem početnom i na srednjem nivou znanja. Na samom početku podkasta je kratak dijalog izgovoren sporim tempom, zatim Tatjana objašnjava na ruskom reči i konstrukcije koje su manje poznate, ali i one poznate, npr. prodavatь – эto kogda vы daёte denьgi, a vam daюt tovar. Na kraju je dijalog sa početka, izgovoren normalnim tempom. Svaki podkast prati pdf dokument, u kome je dijalog i nekoliko najvažnijih reči sa prevodom na engleski, a na naprednijem nivou objašnjenja su na ruskom. Ako želite da vidite napisanu baš svaku reč koju profesorka izgovori možete kupiti transkripte svih podkasta.


A Taste of Russian

Adresa: https://www.torpod.com/category/free/

Ranija verzija sajta: http://www.tasteofrussian.com/

Podkast je namenjen učenicima na srednjem i naprednom nivou. Akcenat je na savremenom, razgovornom jeziku. Epizode traju u proseku 20-25 min, dok „Phrase of the Day“ – „Fraza dnя“ traje oko 10 min. Moguće je skinuti pdf i mobi fajlove sa kompletnim transkriptom tekstova, kao i mp3 zvučne fajlove.

Ima puno besplatnih epizoda.


Russian with Max

Learn Russian through content

Autor je Maksim, Rus, profesor ruskog jezika. Epizode u proseku traju 40 minuta. Teme su raznolike – svakodnevica, putovanja po Rusiji, ruski mentalitet, politika…Čest gost podkasta je njegova devojka, kao i drugi prijatelji. Na jutjub kanalu https://www.youtube.com/c/RussianWithMax/videos ima mnogo videa sa ruskim titlom. U fokusu je razgovorni jezik, sa dosta slenga, i književni. Transkripti nisu besplatni.

Snima i kratke priče sa audiom i prevodom reči na engleski https://www.russianwithmax.com/category/stories-in-russian/


Russian Progress

Ovaj YouTube kanal uređuje Artёm (26 god), poliglota sa fakultetskim obrazovanjem. Na svom YouTube kanalu ima preko 100 videa sa titlovima https://www.youtube.com/c/RussianProgress/videos

Takođe, snima i podkast https://russianprogress.com/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%82/

Neke epizode imaju transkript sa prevodom i objašnjenjima manje poznatih reči, dok druge imaju samo početni deo transkripta i objašnjenje par izraza. Akcenat je na razgovornom jeziku. Podkast je za učenike na srednjem i naprednom nivou. I ovaj podkast, kao i svi prethodni, je u celosti na ruskom jeziku. U proseku epizoda traje 15 min.


Russian terms

Adresa: https://www.inrussianterms.com

Podkast je namenjen učenicima na višem srednjem i naprednom nivou znanja. Nažalost, više se ne ažurira. Dostupno je 54 podkasta, koji traju obično 10-20 minuta. Teme su uglavnom društveno-političke i kultura. Možete besplatno slušati podkaste, a transkripti sa leksičkim i gramatičkim komentarima se plaćaju. Studenti imaju 50% popusta, a više o popustima možete čuti u poslednjem podkastu.

Obaveštenje: Podkast trenutno ne radi.


Učenici koji su na naprednom nivou mogu da slušaju podkaste koji su predviđeni za Ruse:

Leksički minimum (TRKI)

Za svaki od nivoa RKI postoji Leksički minimum, odnosno minimalan broj reči i izraza koje učenik treba da nauči pripremajući se za željeni nivo.
Čine ga: spisak reči (sa prevodom svake reči na engleski, nemački, francuski, španski i kineski), tematske grupe reči, gramatički komentari i primeri upotrebe.

Pored leksičkog minimuma, učenici se moraju upoznati sa ​образовательный стандарт​ (opis ispita i pravila), koji se lako može naći na internetu.
Jako važan deo pripreme ispita je rešavanje testova od prethodnih godina Primeri ispita TRKI

 

Primeri ispita TRKI

Izdavačka kuća „Zlatoust“ iz Sankt Peterburga je specijalizovana za izdavanje i prodaju udžbenika i nastavnih sredstava za učenje ruskog kao stranog jezika (RKI). Kao lider na RKI tržištu, sa 30 godina iskustva, Zlatoust ima ekskluzivna prava na objavljivanje testova TRKI. Na njihovom sajtu se može videti kratak opis svake zbirke testova, a često je dat i odlomak: katalog izdavačke kuće Zlatoust.

Neke knjige ovog izdavača se mogu kupiti u elektronskom obliku, a papirne šalju u inostranstvo poštom Rusije (plaćanje isključivo karticama). U knjižari u okviru Ruskog doma u Beogradu se mogu naći mnogi naslovi.

Na sledećim linkovima možete preuzeti primere ispita:

https://eclexam.eu/sample-test-russian/

Resursi za učenje ruskog

Gramatika (na ruskom)

Gramatika (na engleskom)

Gramatika (na hrvatskom)

Ruski filmovi

Crtani filmovi

Ruske pozorišne predstave

Ruske serije

Elektronske biblioteke

Rečnici, enciklopedije

Ruska muzika

Ruski radio

Ruska televizija

Ruski mini bazar

Posetici imaju priliku da probaju i kupe rusku hranu, koju su napravile Ruskinje koje žive u Srbiji. U ponudi su peljmeni, varenjiki, palačinke, poznate ruske torte Medovik, Smetannik, Napoleon i druge, čebureki, piroške, slatke kobasice (slatkiš), kolač Sverdlovskiй, sirnjiki, kore za Napoleon, dimljena riba, ikra-razne vrste, slatko, kiseli krastavci, oreški punjeni eurokremom i prazni, tvorog, salata od šargarepe na korejski način, salata haringa pod bundom, pilav na uzbekistanski način, marinirana haringa, borodinski i ražani hleb, likeri od rabarbare, brusnice i dr., medenjaci, konjska kobasica, med od heljde, sir, organsko maslinovo ulje, ručno rađene igračke, ćurćhela („kobasica“ od koštunjavog voća i soka od grožđa), kafa od žira, trubočki, kao i ruska kozmetika i nakit, ruske čokolade, bombone i keks, sirok, votka, pivo, kvas, čaj…

Na ukrajinskom štandu se mogu naći kavijar, morske alge, suški, kondenzovano mleko, dimljeni sir, domaće nerafinisano suncokretovo ulje, jetra bakalara, heljda, sušene lignje i druga sušena riba, zefir, majonez, čaj…

Na njihovoj fejsbuk stranici se možete povezati sa izlagačima i proučiti asortiman. Neki proizvodi se moraju unapred naručiti, npr. dimljena riba i pile, peljmeni…

Radno vreme je od 12 do 17 časova. Preporučujem da dođete na sam početak, oko 12, jer je tada najveći izbor svega.

20-21.novembra 2021. posle pauze od skoro dve godine, održan je „Ruski mini bazar“ u sklopu manifestacije „Ruski susreti“, u Pančevu, u prostorijama „Ruske biblioteke“, Dimitrija Tucovića 100. Bazar se pre korone održavao svaka dva meseca u Beogradu, na adresi Savski trg 9.

Ulaz je besplatan.

https://www.facebook.com/groups/327659447713375/

https://www.instagram.com/minibazar_ru/

https://www.facebook.com/events/3042446489417592/