Како да знам где је акценат (нагласак) у руском језику?

Постоји неколико сајтова на којима убацимо текст и програм аутоматски стави акценте на сваку реч.

http://morpher.ru/accentizer/

На овом сајту само убацимо текст или реч и кликнемо на Расставить ударения.

http://slavenica.com/

Овде прво напишемо реч, а затим у подешавањима испод наместимо: „Русский – новое правописание“, буква „ё“ – последовательно (ако желимо да видимо где је ё), знак ударения – последовательно.

Нажалост, постоји јако мало правила која нам помажу код учења акцената. Акценат ћете научити слушањем, причањем и читањем акцентованих текстова у уџбеницима за странце (само у њима ћете наћи означене акценте; на руском интернету, у новинама и књигама нема означених акцената).

Русима није лако да науче српски акценат, јер ми имамо чак 4 различите врсте акцента, а уз то морају да запамте на ком је месту у речи. Руски има само један акценат, али он је јако специфичан. У српском се сваки глас у речи јасно чује, а у руском се најбоље чује онај слог где је акценат, а све пре и после њега се слабије чује (изузеци су једино слог на почетку речи и слог испред акцентованог слога, који се нешто боље чују). Јако је важно да интензивно, јасно и гласно изговорите слог на коме је акценат. То ћете постићи тиме што ћете се дуже задржати на њему и интензивније изговорити акцентовани самогласник.

Ако у речи има слово „ё“ – на њему је акценат.

Акценат може бити на било ком слогу.

Реч има један акценат, а ако је сложена од две речи може имати и два акцента, с тим да је један акценат ослабљен.

Свака реч има акценат, чак и једносложне речи (мой, мне).

Понекад се дешава да акценат „шета“, нпр. да у падежима једнине имамо акценат на крају речи, а у множини на почетку (окно, окна).

У брзом говору се речи спајају и изговарају као једна реч, односно, имају један акценат. Класичан пример је спој једне кратке речи и једне дуге речи – о том (о томе), изговарамо атом, тј. предлог о је изгубио свој акценат.

***На овом сајту је квиз где можете проверити колико знате акценте (напредни ниво).

https://где-ударение.рф