Arhive kategorija: TRKI

Polaganje TRKI onlajn

Potrebno je poslati prijavu na mejl univerziteta u Rusiji koji organizuje onlajn polaganje (npr. Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, Головной центр тестирования иностранных граждан МГУ имени М.В.Ломоносова, Центр языкового тестирования СпбГУ). Van Rusije ima oko 100 jezičkih centara (npr. Ruski dom u Beogradu) koji organizuju polaganje TRKI, a sve više njih pruža mogućnost onlajn testiranja.

Nakon prijavljivanja učenik će dobiti detaljne instrukcije o ispitu (uključujući i tehničke zahteve). Važno je da učenik ima kameru sa kvalitetnom slikom, mikrofon, slušalice/zvučnik i dobar internet. Ispit se polaže preko desktop računara/laptopa. Zabranjena je upotreba mobilnog/tableta.

U prostoriji u kojoj se polaže test ne sme biti niko sem učenika.

Treba pripremiti dve plave hemijske olovke i vašu ličnu kartu/pasoš.

Dozvoljeno je korišćenje rečnika (bilo koji толковый словарь koji je izdan u Rusiji za više nivoe, a za ТЭУ, ТБУ i ТРКИ 1 dvojezični rečnik), ali ne na svim delovima ispita. Elektronski rečnici su zabranjeni.

Ispit se polaže na onlajn platformi (sajtu).

Na polaganju uživo ponekad se dozvoljava flašica sa vodom i čokoladica, a to važi i za onlajn polaganje. Preporuka je da se proveri pre ispita da li je to dozvoljeno.

Minusi polaganja onlajn:

 • tehnički problemi* (loš internet, nestanak struje)
 • nesnalaženje na platformi za polaganje (ovo se može izbeći ako se dobro prouče instrukcije koje učenik dobije na mejl pre polaganja)
 • nedostatak ličnog kontakta sa ispitivačima i drugim učenicima (učenik je najveći deo ispita sam ispred kompjutera, osim subtesta Говорение)
 • polaganje se obavlja u jednom danu, sa razmakom od 10-20 minuta između subtestova, za razliku od polaganja oflajn (u jezičkom centru) koje je najčešće 2 dana

* Ako dođe do tehničkih problema učenik se može obratiti programeru/saradniku centra

Plusevi:

 • ispit se može polagati skoro svaki dan (u dogovoru sa ruskim univerzitetom/centrom za jezike), za razliku od ispita oflajn koji se polažu nekoliko puta godišnje (Ruski dom u Beogradu je organizovao dva onlajn polaganja, u junu 2020. i semptebru 2020).
 • nije važno u kojoj zemlji se učenik nalazi, potrebno je samo da ima kompjuter i da ispuni ostale tehničke zahteve
 • polaganje onlajn u nekom od ruskih univerziteta/centara za jezike je jeftinije nego polaganje u centru za jezike koji se nalazi u vašoj zemlji
 • ne troši se vreme na odlazak u drugi grad/zemlju radi polaganja ispita
 • brže se pregledaju subtestovi (program obavlja najveći deo posla)

Kako izgleda onlajn polaganje ispita u Centru za jezike Sanktpeterburškog univerziteta?

Sprovođenje ispita onlajn se može razlikovati u zavisnosti od toga gde polažete, tako da je najbolje da se o svim detaljima unapred informišete putem mejla. Na primeru Sanktpeterburškog univerziteta videćete kako obično izgleda ceo proces.

Prvi korak je заявка (prijava) slanje mejla Centru za jezike (imejl adresa se nalazi ovde https://spbu.ru/ekspertnyy-universitet/centr-yazykovogo-testirovaniya) u kome treba napisati koji nivo želite da polažete onlajn, a takođe treba napisati svoje prezime i ime na ruskom i engleskom (ФИ – фамилия и имя). Nakon toga (регистрация) će vam polako stizati na mejl sve neophodne informacije (инструкция для прохождения онлайн тестирования, na engleskom i ruskom). Na platformi https://open.spbu.ru/ ćete moći da se ulogujete sa svojim mejlom (gmail,yandex, yahoo, mail.ru…ali ne i sa mejlom firme u kojoj radite, jer ga sistem ne dozvoljava) i šifrom (пароль), koju će vam poslati na mejl. Obratite pažnju na to da je vreme polaganja ispita moskovsko (GMT+3), a ne vreme u zemlji iz koje polažete. Pre samog polaganja ispita ćete moći da uđete na svoj profil na platformi open.spbu.ru i da prođete тестовый курс – probni test, koji traje 30 minuta. Nije važno da li ćete pravilno odgovoriti na pitanja. Imate priliku da se upoznate sa testom, da vidite kako sve to izgleda, gde treba da se klikne… Kada završite sa probnim testom sledi идентификация личности – saradniku Centra treba da pokažete vaš pasoš i ličnu kartu, da dozvolite pristup vašem monitoru i kameri, kao i da pokažete u radijusu od 360 stepeni vašu sobu i radni sto. Jako je važno da budete dobro upoznati sa rasporedom polaganja subtestova (расписание). Na polaganju u svakom momentu ćete moći da vidite koliko vremena vam je ostalo do kraja svakog od subtestova. U momentu kad vreme istekne prozor u kome ste rešavali zadatke se zatvara. Svaki od subtestova se otvara i zatvara strogo prema rasporedu. Između subtestova je pauza od 10 minuta, ali ona može nekad biti malo produžena ako dođe do tehničkih problema. Jedino posle subtesta Письмо imate 20 minuta da zadatke koje ste napisali na papiru slikate/skenirate i aploadujute (прикрепить) u pdf formatu ili jpeg na platformu, a ako to iz nekog razloga ne budete mogli možete da pošaljete vaš rad na mejl Centra. Rad se ne sme poslati nakon tih 20 minuta jer ga neće priznati. Na svakom od papira formata A4 (prazan ili na linije) na kome budete rešavali subtest Письмо morate još pre ispita da napišete vaše prezime, ime, datum i zemlju odakle ste.

Svi subtestovi se rešavaju na pomenutoj platformi, osim subtesta Говорение, koji se samo priprema na open.spbu.ru, a polaže na MS TEAMS. Npr. na B1 imate 15 minuta da pročitate tekst na open.spbu.ru i da pročitate još jedan zadatak, a zatim prema rasporedu idete na MS TEAMS, gde vas čeka тестор (profesor-ispitivač). Na višim nivoima su 2 ispitivača i tada jedan ispituje i istovremeno ocenjuje, dok drugi samo ocenjuje i ne vidite ga, jer mu je isključena kamera. Na nižim nivoima na usmenom delu ispita prisustvuje samo jedan ispitivač. Link za ulazak na platformu MS TEAMS ćete dobiti na mejl, ali nemojte ulaziti tamo u vreme koje nije naznačeno u vašem rasporedu, jer je tamo drugi student koji polaže ispit. Usmeni deo ispita se snima. Pre nego što ga započnete prvo ćete pokazati pasoš/ličnu kartu (внутренний паспорт – lična karta, внешний паспорт – pasoš) i reći prezime i ime, kao i vašu zemlju.

Ako je internet loš ili dođe do nekog drugog tehničkog problema ispit se prenosi/prebacuje na drugi dan. Ako usmeni deo ispita iz nekog razloga na platformi MS TEAMS ne može da se izvede, kandidatu se predlaže Zoom, Skype ili Google meet.

U vreme kada vi budete polagali ispit možda ispit neće u potpunosti izgledati onako kako sam opisala, pa je najbolje da dobro proučite sve informacije koje će vam poslati na mejl pri prijavljivanju i da ih pitate ako vam je nešto nejasno.

Portal sa primerima ispita TRKI

Портал РКИ для всех

Na sajtu su testovi za pripremu TRKI (svi subtestovi, za sve nivoe), kao i kvizovi, ukrštenice i igre za učenje jezika.

Testovi su simulacija ispita, s tim da predstavljaju skraćenu verziju testa, npr. u subtestu “Лексика и Грамматика” na nivou A1 dato je samo 20 pitanja od 100 pitanja koje učenik dobija na ispitu, ali nije narušena struktura ispita, već su u tih 20 pitanja pokrivene sve leksičke i gramatičke teme. Ako više puta radite isti subtest na ekranu će se pojavljivati nova pitanja, a sa vremenom i poneka stara. Kao i na pravom ispitu, vreme ističe i možete pratiti koliko ga je ostalo. Program na licu mesta ispravlja vaše zadatke, odnosno označava zelenom bojom tačne odgovore i crvenom netačne.

Письмо program ne proverava, ali postoji opcija slanja sastava vašem profesoru na mejl sa samog sajta.

Говорение – i ovde imate opciju da pošaljete svom profesoru vaš odgovor-audio fajl, koji možete snimiti na portalu. Pri snimanju je vreme ograničeno. Imate mogućnost da snimite i preslušate vaš odgovor, pa ako vam se ne dopada da ga ponovo snimite. Nakon toga fajl skidate na kompjuter i šaljete ga svom profesoru da ga proveri.

Na bazi 3 udžbenika “Послушайте!” И. Гончар za A1, A2 i B1 napravljena su vežbanja (интерактивные видео) koji su odlični za pripremu subtesta Аудирование. Obično srećemo zadatke koje treba rešiti posle poslušanog audio ili video fajla, a ovde dok gledamo video rešavamo zadatke i možemo da vidimo objašnjenje pojedinih komplikovanih fraza i pojmova.

Кроссворд (ukrštenica) je napravljena na osnovu Leksičkih minimuma (“Лексический минимум”, koji postoje za sve nivoe osim C2). Dobri su za samostalni rad, ali nemaju rešenja. Fokus je na vežbanju sinonima i antonima. Pri rešavanju nam mogu pomoći sajtovi Словарь синонимов русского языка онлайн i Словарь антонимов русского языка онлайн.

Postoje i ukrštenice (Русская лексика в кроссвордах) koje su uglavnom za početnike, a rađene su prema knjigama “Русская лексика в заданиях и кроссвордах”, Старовойтова, И.А. (4 knjige).

4 igre Своя игра, Онлайн ходилка, Что? Где? Когда? i 100/1 su nastale na osnovu udžbenika “Лингвострановедческая олимпиада по русскому языку для иностранцев: тесты, задания, игры”, Деменева К.А., Адясова Л.Е. Ove igre su jako zanimljive i namenjene prvenstveno za rad na onlajn grupnim časovima, ali i za samostalno učenje.

Portal je projekat izdavačke kuće Zlatoust i do septembra 2020. bio besplatan, a od tada se plaća članarina. Za izradu testova su korišćene zbirke testova “Тесты, тесты, тесты”, “Тренировочные тесты по русскому языку” i dr. Na sajtu možete i bez registracije videti koje zbirke testova su korišćene u izradi onlajn testova za nivo koji polažete. Ako već imate te zbirke onda vam ovaj portal i nije neophodan, jer je na sajtu ono što vi već imate u zbirkama. Ako nemate navedene zbirke onda vredi uložiti novac u ovu bazu testova i vežbati mesec ili više dana. Kada uplatite članarinu biće vam dostupni testovi za sve nivoe. Interfejs je savremen i lak za korišćenje.

Udžbenik za početni nivo ruskog jezika (A1) za odrasle „Ni puha ni pera!”

Udžbenik je namenjen potpunim početnicima. Rađen je po ugledu na najsavremenije udžbenike stranih jezika. Pokriva osnove gramatike i izgrađuje jaku leksičku bazu.

Na samom početku su osnovna pravila izgovora sa dosta primera u audio formatu. Gramatika se polako uvodi, a paralelno se daju razne govorne situacije iz svakodnevnog života. Na kraju udžbenika je primer testa TRKI za nivo A1 i rešenja.

Autori su profesori Filološkog fakulteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta i Akademije umetnosti na Univerzitetu u Novom Sadu i novosadskih gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ i „Laza Kostić“, dok je lektura udžbenika urađena od strane Instituta Puškin u Moskvi.

Preuzmi udžbenik https://www.nis.eu/wp-content/uploads/2021/01/Ni-puha-ni-pera.pdf

Preuzmi audio fajlove https://drive.google.com/drive/folders/1J8j6TFGfZtj7MtQJ5s5VqRuBw528uv3Y

Ni puha ni pera znači „Neka je sa srećom”, „Držim(o) palčeve”.

Leksički minimum (TRKI)

Za svaki od nivoa RKI postoji Leksički minimum, odnosno minimalan broj reči i izraza koje učenik treba da nauči pripremajući se za željeni nivo.
Čine ga: spisak reči (sa prevodom svake reči na engleski, nemački, francuski, španski i kineski), tematske grupe reči, gramatički komentari i primeri upotrebe.

Pored leksičkog minimuma, učenici se moraju upoznati sa ​образовательный стандарт​ (opis ispita i pravila), koji se lako može naći na internetu.
Jako važan deo pripreme ispita je rešavanje testova od prethodnih godina Primeri ispita TRKI

 

Primeri ispita TRKI

Izdavačka kuća „Zlatoust“ iz Sankt Peterburga je specijalizovana za izdavanje i prodaju udžbenika i nastavnih sredstava za učenje ruskog kao stranog jezika (RKI). Kao lider na RKI tržištu, sa 30 godina iskustva, Zlatoust ima ekskluzivna prava na objavljivanje testova TRKI. Na njihovom sajtu se može videti kratak opis svake zbirke testova, a često je dat i odlomak: katalog izdavačke kuće Zlatoust.

Neke knjige ovog izdavača se mogu kupiti u elektronskom obliku, a papirne šalju u inostranstvo poštom Rusije (plaćanje isključivo karticama). U knjižari u okviru Ruskog doma u Beogradu se mogu naći mnogi naslovi.

Na sledećim linkovima možete preuzeti primere ispita:

https://eclexam.eu/sample-test-russian/

Koliko vremena je potrebno za savladavanje svakog od nivoa ruskog jezika (TRKI)?

Stručnjaci tvrde da je za savladavanje A1 potrebno 100 – 120 časova (čas je 45 min).
Za A2 treba još 180 – 200, dok je za B1 potrebno još 160 – 200 časova. Za sledeći nivo,
B2, je potrebno znatno više vremena, 380 – 720 časova (računajući i učenje
specijalizovane leksike, vezane za profesiju učenika). Za najviše nivoe treba 280
(C1), a za C2 180 časova.
Kojom brzinom ćete vi učiti zavisi od više faktora.

 • Predznanje je poželjno, kao i iskustvo u učenju nekog drugog stranog jezika.
 • Važno je pronaći dobrog profesora, koji će proceniti koji metod učenja najviše odgovara učeniku. Kvalitetan predavač je onaj koji uspeva da zainteresuje učenika da uči van časova.
 • Obično se smatra da mlađe osobe brže uče, ali to nije pravilo. Jedna od mojih najboljih učenica je bila dama od 65 godina, zaljubljenik u Rusiju.
 • Kao glavni faktor izdvojila bih motivaciju i spremnost učenika da posveti vreme proučavanju jezika.